Vil du høre en historie om Ditte? Det er en om stikpiller.

Når du har læst den, vil du samtidig have et greb med dig til i fem skridt at omdanne abstrakte betegnelser, der dukker op i supervisionen til konkrete handlemuligheder for supervisanderne.

Abstrakte betegnelser

Jeg har ideen om abstrakte betegnelser fra John Wheeler (i Solution-Focused Brief Therapy, ed. Nelson, T og F Thomas).

Abstrakte betegnelser er ofte fagjargon, diagnoser, hverdags-selvfølgeligheder. For eksempel »bide-børn«, som en supervisor hørte eller »manipulerende«, som er Johns eksempel.

Fordi ordene er så generelle og abstrakte, og tit negative eller nedsættende, er det svært at se, hvordan de kan være springbræt til nye handlemuligheder.

Men det kan de! Se bare her.

Stikpiller

Ditte behøver jeg ikke beskrive for dig, du kender hende allerede: Hun er din imødekommende, lattermilde og eftertænksomme kollega på arbejdet, der ikke kan lade være med at spekulere over, hvordan du og de andre mon opfatter hende.

Hun spørger mig i en coaching, hvad hun dog skal stille op med de stikpiller om hendes uddannelsesbaggrund, som hendes kolleger kommer med.

»Stikpiller«?

Her kommer John Wheelers fem skridt ind i billedet.

1. Opdag.

Først må du træne på at opdage, at du ikke ved, hvad »stikpiller« eller »bide-børn« eller »manipulerende« betyder. Du tror du ved det… men det gør du ikke!

Du skal aktivt opdage at der sneg sig en abstraktion gennem rummet, der forsøgte ikke at blive opdaget (liste-liste-liste).

2. Spørg til handlingerne bag.

Du griber abstraktionen ved kraven og spørger supervisanden, der sagde den højt, hvilke handlinger, der ligger bag den betegnelse. Hvad er det hun specifikt har observeret, som hun kalder »stikpiller«, »bidebørn«, »manipulerende«? Få hende til at beskrive det.

Ditte fortalte mig om tre episoder af »stikpiller«:

a) Mette, som hun diskuterer svære samtaler med, sagde for nylig: »Nånej, det ved du ikke, det har vi jo lært på uddannelsen«.

b) Ude ved vandposten havde Ditte viklet sig ud i en længere udredning over for en kollega, som kollegaen lettere desorienteret kommenterede var »akademisk« (og altså dermed ikke en del af deres faglighed).

c) De andres fagforening havde arrangeret gå-hjem møde, og en kollega stak hovedet ind til Ditte og sagde »kommer du med til —nånej, du er jo ikke…«.

3. Alternative betegnelser.

John vender sig nu mod resten af gruppen og beder dem om at komme med mindst 5 alternative betegnelser for den adfærd, der ligger bag den abstrakte betegnelse. Det er alternative måder at begribe og italesætte – og altså forstå – den samme adfærd.

Dittes gruppe var ikke med til coachingen desværre, så hun og jeg måtte tænke højt selv.

Ditte funderer lidt. »Hvad det ellers kunne kaldes?…«

Sjov bemærkning, finder hun på; at forklare, foreslår jeg, »ja, det kunne det også være«.

Ordet »sjov bemærkning« får hende til at tænke på en ven, som laver sjov med at han er sort. »Det er afvæbnende«, siger hun.

Og så er vi allerede i gang med skridt nr. 4:

4. Vælg et ord ud fra dets virkning.

Forleden var jeg med en gruppe, der arbejder med udsatte børn. Som afslutning var der en der kommenterede, at han havde lyttet efter, hvordan jeg ændrede de ord, der betegnede børnene. Jeg havde ændret dem en lille smule, så de var mere positive (milano-skolens ‘positive reformulering’).

»Hvad er ‘positive’«, spurgte jeg.

»Man har bare mere lyst til at arbejde med en dreng, der ‘passer på sig selv’ fremfor en, der ‘ikke kan finde ud af at tale om følelser’«.

Lad supervisanden vælge pragmatisk, hvilket ord hjælper bedst i arbejdet: »Hvilket ord giver dig de bedste muligheder for at arbejde videre (med klienten)?«

»Aah,« slår det Ditte, »hvis jeg så det som en sjov bemærkning ude ved vandposten, kunne jeg bruge min humor. Jeg elsker at bruge min humor!«

5. Ideer til handling

Ditte fandt frem til et andet redskab ved at få adgang til et andet ord, og hun og jeg brugte resten af tiden med at gå i redskabsskuret efter flere måder at bruge humor, når hendes uddannelsesbaggrund kom på tale.

Gå i redskabsskuret med hele gruppen du sidder med. Kom med ideer til, hvad Ditte konkret kan gøre mere af, brainstorm på mulige lyse indfald, hvis hun oftere skal bruge sin humor. Hvad har Ditte ikke har tænkt på endnu. Eller endnu bedre:

Hvad plejer hun og de andre i teamet at gøre, når de vil have den effekt på klienter eller kolleger.

Fem skridt

Kan du se, hvordan John med fem skridt tilbagelægger afstanden fra en abstrakt betegnelse til konkrete handlemuligheder?

  1. Opdag det abstrakte ord,
  2. Spørg til den adfærd, som ordet betegner,
  3. Find alternative betegnelser på den adfærd,
  4. Vælg det mest effektive ord,
  5. Find på flere handlinger, der har samme effekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *