Hører du supervisander sige »Jeg har prøvet alt!«, når du superviserer?

Kan du se supervisanden for dig – for eksempel Karsten – lade sine arme hænge ned langs siden eller slå opgivende ud i luften. Han læner sig tilbage i stolen og venter på hvad nyt, du kan bringe.

Hvis du hører det som fuld stop! som supervisor, skal du læse videre.

Rosenberg og Mørch har nemlig også hørt det, og de deler et tip, som gør dig i stand til at bruge »alt er prøvet – intet virker« til at skabe en visuelt formidlet proces og fokus for gruppen. Det er gemt ydmygt af vejen på side 75 i bogen Tværfaglig supervision, som en lille hemmelighed.

Men når du at kende det vil gøre at du ikke skal knokle og slide i det.

Nicole Rosenberg

Merete M. Mørch

Det giver dig en måde at bruge med det der allerede er.

HVAD har du allerede prøvet?

»Ah, du har prøvet alt,« forestiller jeg mig Nicole (Rosenberg) eller Merete (Mørch) sige til Kirsten og hendes teamkolleger af behandlere eller plejepersonale eller kontaktpersoner. Hun rejser sig, går hen til flippen eller white-boardet og tager en tusch.

Hun tegner en kolonne, hvor der står 1) Hidtil afprøvet, og en hvor der står 2) Effekt.

1) Hidtil afprøvet

2) Effekt.

Hun siger:

»Vil du sige hvad det er, du allerede har prøvet?«.

Og når Kirsten beretter hvad hun allerede har gjort, skriver Nicole-Merete det simpelthen bare op under 1). Hun bruger det som en måde at skabe alignment og samarbejde.

Og så begynder formen at gøre arbejdet. For hver handling, Kirsten beretter om, noterer Nicole-Merete bare og peger nysgerrigt på kolonne 2) og siger:

»Og hvad skete der konkret så, hvad gjorde klienten/den unge/ borgeren så?«

Effekten af at beskrive og undersøge

Hun begynder at vende kroppen mod de andre, når Kirsten har fyldt kolonne 1 og 2 godt ud.

»Er der noget, der allerede nu er blevet tydeligere for dig eller som du er blevet optaget af inden vi går videre,« spørger Nicole-Merete måske.

Jeg ser for mig, at allerede her har Kirsten fået et par aha-oplevelser. De er kommet af at hun har beskrevet, hvad hun har gjort og været specifik ift. deres faktiske virkning i praksis, uden at Nicole-Merete har krævet nogle nye ideer af hende.

»Jaeh, narj, ikke rigtig. Jo det lyder jo til at jeg har gjort det samme hele tiden, det kan jeg jo godt høre, når du spørger sådan.«

(Nicole-Merete har ikke spurgt om andet end »hvad har du mere gjort« og »hvad skete der så, da du havde gjort det«)

Flere muligheder

»Er du med på at vi allesammen prøver at komme med ideer til, hvad man også kunne gøre?«, siger hun, stadig ved tavlen med tuschen i hånden.

På intet tidspunkt forlader Nicole-Merete interessen for de konkrete handlinger. Hun springer ikke ud og væk til hypoteser/ forståelser/ teorier eller til en undersøgelse af Kirstens følelsesliv og bagvedliggende forståelseshorisonter.

Hun klonker bare proppen af tuschen og skriver kolonne 3) Endnu ikke afprøvet og 4) Mulig effekt.

3) Endnu ikke afprøvet

4) Mulig effekt.

»Hvad kunne Kirsten og I andre også gøre? Og hvilken effekt håber du på at det konkret har – hvad skal I holde øje med for at vide, at det har virket?«

Og nu skriver hun bare op, hvad gruppen siger.

Og stimulerer kreativiteten i gruppen – »hvad mere?«. Bidrager måske med noget selv.

Når der er en der begynder at tale om noget andet, leder hun roligt tilbage til arbejdet med kolonne 3) og 4).

Og skriver op. (Læs mere om at bruge tavlen her.)

Hvad har du fået ud af det?

Når du skal bruge deres form, gør du det selvfølgelig på din egen måde – mere af dat og mere af dit eget.

Men når du træder tre skridt tilbage fra tavlen og betragter de fire kolonner I har fyldt ud, ser du på gruppens repertoires af handlinger ift. den givne situation.IMG_3859

Du ser på sporet efter en proces, der har taget udgangspunkt i den oplevelse din supervisand havde af at have prøvet alt, men bragt hende videre i en tilstand først af beskrivelse (1), så af analyse (2), kreativitet (3) og sluttet med målbeskrivelser (4).

Du ser på en proces fra magtesløshed til nye handlemuligheder.

Få tilsendt indhold ligesom den her direkte på email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *