Cecilie Cornett
  • Tag den korteste vej: Klientens egne ord. Kan du være dig selv bekendt, når du BARE overtager det, klienten siger – ordret? Er du så tilstrækkelig tydelig som professionel? Mister klienterne så interessen for at møde dig? Jeg sad mest og holdt øje med, at du skrev mine ord og sætninger op. Hvorfor gjorde du det? Jeg har aldrig prøvet at se det jeg […] 5 min read April 27, 2015