Forældre der har begået overgreb og omsorgssvigt, skal vise at de kan mentalisere for at få deres børn hjem igen. Når de prøver at lære forældrene det – og ikke bare observere hvad der ‘er’ – er Eia Asen og hans team i London i stand til langt bedre at forudsige hvordan de kan skabe sikkerhed for barnet. Han kalder det ‘terapeutisk’ assessment, og i et interview for Indsikt.com fortæller han hvordan han gør. 

(Se videoen når du scroller ned)

Børnepsykiater Eia Asen fra The Anna Freud Centre i London beskriver i interviewet med Indsikt. com (nedenfor), hvordan de laver vurderinger af forældreevne i de vanskelige sager, som centeret får henvist:

»Vi bliver ofte spurgt af retten eller af de sociale myndigheder eller af begge om at afgøre risiokoen og muligheden for at hjælpe disse familier til at blive bedre.

Traditionelt er risikovurdering et øjebliksbillede, lidt som et polaroid-foto, hvor du groft sagt ser hvad der er status quo.«

»Du tager et øjebliksbillede af familien eller familiens samspil eller familiens kommunikation, for at se i høj-risiko familier om risikoen kan minimeres, så børn kan leve mere sikkert med deres forældre. Eller hvis de er blevet fjernet fra deres forældre, så om de sikkert kan vende tilbage til deres forældrene.

Men det giver dig ikke meget information om familiens eller forældrenes evne til at forandre sig, til at være anderledes, til at være mindre farlige, til at begå færre overgreb, til at begå færre svigt.

Så hvad vi har prøvet at gøre er fra begyndelsen at lave en undersøgelse, som også vurderer forældrenes evne til at forandre sig,« siger Eia Asen.

Terapeutisk assessment

»For at afprøve deres evne til at forandre sig lægger vi massive interventioner ind i et meget kort tidsramme.

Så uden terapeutisk assessment er det meget svært at vurdere en families evne til at forandre sig. Og hvis vi skal udtale os om hvorvidt en familie kan forandre sig, så bliver vi nødt til at faktisk at afprøve det.«

Se hele interviewet nedenfor.

Skal vi sende dig en mail, når der er nye artikler og interviews som den her?

Ja, send inspiration til mig

Lær at arbejde med mentalisering, resiliens og behandling af familier med vold på NordicInterventions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *