Morten Halberg 

 af Morten Halberg, psykolog i HelsingUng

»Altså man er bare pissetræt og gider ikke rigtig nogen ting, mister ligesom lysten til at gøre ting… altså så det er hårdt at komme op og afsted, jeg gør det ligesom bare, skolen skal passes du ved…«

Lars, en ung rusmiddelbruger, slider med at få livet tilbage på sporet.

Han »gider ikke rigtig noget« (hvad især forældre bliver trætte af), og hverdagen løber ud i sandet.

Men lagde du mærke til, hvad han samtidig fik sagt: »Jeg gør det ligesom bare«, sagde han.

Han gør det alligevel?!

Nej, det gør man ikke bare, slet ikke når man hedder Lars. Det er i hvert fald ikke det, hans forældre, sagsbehandler, lærer eller Lars selv for den sags skyld fortæller.

Så hvad er det, der er på spil her?

Lad mig vise dig, hvordan du med bare to enkle håndtag kan dreje samtalen mod undtagelser til problemet og befri dem fra trivialiteten, og dermed styrke håb og muligheder i samtalen.

Undtagelser er reglen

Gemt i skyggen af problemer og beskrevet som hverdagens trivialitet, overser man let, at der er undtagelser fra problemet. Der er altid tidspunkter hvor problemet kunne være opstået, men af en eller anden grund ikke fik fat.

Når du opdager at undtagelserne er reglen snarere end, nå ja undtagelsen, vil du samtidig opdage, at det hele er lige foran øjnene af dig, som Wittgenstein skriver.

Sådan et »jeg gør det lissom bare« lige for øjnene af dig (eller lige for ørene af dig), sammenkæder det præsenterede problem med det som faktisk virker overfor det.

Og fordi det er noget der allerede er der, behøver du ikke at knokle så meget.

For klienten bliver de løsninger I udvikler, bygget på erfaring, tilpasset det levede liv og konkret beskrevet. Skræddersyet så at sige!

Så hvordan sætter du fokus på undtagelser i dine samtaler?

nr. 1: Lyt efter beskrivelser af den grå, kedelige hverdag.

Tag udgangspunkt i Lars’ udsagn og beskrivelser af den trivielle hverdag og bid mærke i ord som bare.

»Bare« henviser til den – endnu trivielle kendsgerning – at noget fungerer i Lars’ liv.

Men ‘bare’ er et tveægget sværd, for samtidig med at vise, at han lykkes med at komme op og afsted, så skjuler det det ved at banalisere det.

Derfor skal du være opmærksom på udsagn, der forenkler og trivialiserer. De skjuler med deres forklaringskraft det I skal beskrive. Ved at opdage de udsagn, får du mulighed for undersøge dem og de håb, de er forbundet med.

Så hvad gør du med det, du opdager?

nr. 2: Brug det du opdager til at drive samtalen videre.

Giv liv til håb og drømme ved at undersøge det, der har virket.

Min opgave i samtalen med Lars er at få forgreningspunktet til at træde tydeligere frem, ikke at skabe det eller indføre det i samtalen.

I den efterfølgende udveksling bemærkede jeg ordet »bare« i hans sætning, og udfordrede hans trivialisering ved at påpege, at det ikke er en almindelig kendsgerning blandt unge ligesindende.

Mig: »to sekunder, to sekunder. Du gør det altså ligesom bare, det der med at komme afsted?«

Lars: »ja, jah«

Mig: »Nu taler jeg jo med en del unge, og for de fleste jeg møder, er det her med at komme afsted ikke bare lige, mange kommer faktisk ikke afsted…«

Lars: »Nej, altså det… Det er jo også hårdt, ik. Men jeg vil jo gerne få gjort min skole færdig, så jeg kan komme videre…«

Her åbnede vi samtalen og vi bevægede os langsomt videre. Nu var det ikke »bare« at komme afsted, det var »hårdt« og vi begyndte at ane et mål med det, nemlig at få gjort skolen færdig.

At udpege med sproget

Det er nu lettere at se, hvordan du – igen uden at skulle gøre ret meget – kan bringe samtalen videre i retning af håb og drømme, ved for eksempel at parafrasere Lars:

»Ok, så du kan komme videre…?”

eller

»Ja dén skole, hvorfor er den så vigtig for dig, at du går igennem det slid med at stå op?«

Jeg gør ikke meget her, når jeg opdager undtagelserne i hverdagens trivialitet, men de trivielle undtagelser forsvinder ikke i trivialitet og står ikke længere i skyggen af problembeskrivelsen. Jeg giver det liv og lov til at træde frem og komme til at virke.

Tilmeld dig, og få tilsendt inspiration som den her direkte på mail.

screenshot