Psykolog Peter la Cour har udviklet en tilgang til at tale med klienter om accepten af deres livssituation, en måde at stå med og se direkte ind i deres livsvilkår med sygdom, smerte, tab osv.

I denne video instruerer han enkelt i brug af metoden og fortæller om sine erfaringer med at bruge den.

Dette er fjerde del af interviewet med Peter la Cour. De øvrige er her:

Del et, del to, del tre, del fem, del seks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *