Når Henrik Tingleff, psykolog og faglig direktør i Mindwork superviserer, arbejder han også ud fra en kognitiv model. Han har tre mål for sig selv:

  1. At hjælpe supervisanden til at forstå hvad han/hun ønsker hjælp til.
  2. At hjælpe supervisanden til at forstå klientens billede af verden – at konceptualisere sagen.
  3. At give supervisanden en helt konkret tilgang han/hun kan gå ud og implementere, dvs. nogle konkrete handlinger at afprøve.

De tre mål blev tydelige til en supervision, hvor Henrik mødte en supervisand, der ikke kunne formulere en ordentlig sagsfremstilling, som et led i en standardiseret ludomani-behandling.

Deres samtale handlede om at analysere sig frem til, at klienten ikke kun levede op til kriterierne for ludomani, men at der også var en masse andre ting på spil i klientens liv, som ludomani-manualen ikke kunne hjælpe terapeuten til at forholde sig til.

»Så apropos det vi talte om med hvornår vi gør noget andet end vi plejer, så blev det helt konkrete råd i den her sammenhæng at smide manualen i skraldespanden og starte på en frisk med at spørge hvad klienten så havde brug for.«

Se hvordan Henrik greb supervision an ud fra de tre mål, og se de øvrige videoer fra interviewet med Henrik.

Skal vi sende dig en mail, når der er nye artikler og interviews som den her?

Ja, send inspiration til mig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *